Fse kar lazi

1. Vse kar lazi po ten sveti,
napni vüha zlo,
da boš čülo zaj zapeti
pesen visoko.
2. Pesen hujša kak ropoče
dvajsti proznih stop,
da se vsaka močka juče
škriple vsoka klop.
3. Tota pesen podvičila
dę vas vse vokrog,
kakšna čenča sn jaz bija
že od malih nog.
4. Z repišča me je privleka,
močka k nan domu,
mi je naša dekla rękla,
kaj je men za to.
5. Kdo sn jaz še v janjki leta
je veselo blo,
kolca v hiši sn potaka,
varva močkico.
6. Pa poleti sn po vęsi
se potepa rad,
pleza sn po stori lesi,
kota repno kad.
7. Če pa vida sn cigone,
aj pa čiča joj!
Te sn bejža kak podagana
v pormo aj za gnoj.
8. Pravli so mi oča, mati,
šlatek no vtrgoč,
če boš stalno fteja ležati,
ne dobiš pogoč.
9. Dostikrot je šiba pela,
lepše kak kokot,
drva v mene so zletela,
aj pa kakšen hlod.
10. Komaj so mi janjnko slekli,
že v brgüšicah,
s silo so me v šolo vlekle,
oj ta grozen stroh.
11. Ton me školnik je zabija,
tak kak ton soho,
I, U, E, O, A je vleva
s palcoj je v glavo.
12. Nategova mi je vüha,
pipa mi lase,
krsta me za potepuha
osla no žrebe.
13. Fteja klestiti čohati
pomeni je vsak,
jaz pa moga sn držati
pohjeni srmak.
14. Hlače moga sn glodati
v šoli seden let,
navča sn se nekaj brati,
štete to deset.
15. Zdaj so oča rekli: France,
dobro moš glavo,
vidin, kę rad ješ gibanco,
šrükle no meso.
16. Nesi za nobeno delo
idi se vičit,
čast bi bla za faro celo
če češ mešnik bit.
17. To le bila turška sila,
oj ti saprament,
grota z mene motovila,
nogla je študent.
18. Mati so mi nabasali
krüha no klobos,
oča so me zapelali
v Marprog štrte klos.
19. Zaj so bili srečni časi,
celi paradiž,
leta sn po blatn gasi,
kak po lajti miš.
20. V pisane reči v štacünah
n najrojši zjo,
in po sladkih figah sline,
stalno sn cedija.
21. Gnüsno se mi res je zdelo
nemško lajanje,
misla sn si leto celo,
to je ne za me.
22. Potli prišlo je latinsko
in pa grško še,
ker gospodon je slovensko
to ne v redi pre.
23. Matematik, hidrostatik
ino geograf,
da svetniki iz vseh pratik,
bi se jokali.
24. Oča pa so še hodili
Marprog mene bit,
bogme bija sn v taki sili
večkrat bit kak sit.
25. Dobro resęn sę nositi,
krikati že ven,
še cigare zmes kaditi,
če jih le iman.
26. Znoni  so mi vsi jeziki,
ki so dobra jed,
coprjak sn tüdi vejki,
te kdo priden v klet.
27. Vejki sn že za ženitev,
pa me je strašno sron,
rajši gren čez petsto britev,
kak pa z babon v hram.
28. Če pa vtegna bi še priti
kdo enkrat na svet,
pač študent več nečen biti,
rojši gren boba mlet.
29. Zaj ste čüle poslušalci
kakšen sn jaz ftič,
vüha mon kak stori zofci
samo v glovi nič.
30. Vüčte pa se stori mladi
s tote pesmi vsi,
ako ravno že po brodi
kozlovi diši.
31. Da ni vsaki za gospoda
žmeten zlo je vük,
deco v šolo phati je škoda,
rojeno za plüg.