Styer klub Kog

styerV klubu želimo ohraniti pri življenju traktorje in stroje, s katerimi so naši predniki obdelovali zemljo in se s tem tudi preživljali. Predvsem pa želimo ohraniti duh, ki je živel v ljudeh, ki so radi imeli zemljo, stroje in to tudi spoštovali. Danes se vse prepogosto dogaja, da ljudje gledajo na stroje in zemljo samo z materialnega vidika. Žene jih pohlep po bogastvu in imetju, ki jim ga narekuje industrija, ne pa preživetje svoje družine ter spoštovanje zemlje in strojev s pomočjo katerih to zmorejo.

Steyr klub je bil ustanovljen 14.8.2008 v Lačavesi pri Kogu.

Kontakt:
steyer-klub@siol.net